Vergoeding

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP (Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie).

Sessies via de zorgverzekeraar worden niet vergoed.

Bij persoonlijke ontwikkeling en coachingstrajecten  is de werkgever in een aantal gevallen bereid om (een deel van) het traject te vergoeden. Hiervoor kun je bij je werkgever informeren.

 

Kwaliteit

Ben je niet tevreden over de dienstverlening, dan vind ik het fijn als je dit met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke commissie.

Via SBLP ben ik aangesloten bij een klacht- en geschillencommissie in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

 

Privacyverklaring

Om de sessies zo goed mogelijk uit te voeren, worden een aantal administratieve gegevens geregistreerd. Daarnaast ben ik wettelijk verplicht om intakeformulieren en behandelingsplannen te bewaren. Hierin staan ook je persoonsgegevens. Deze gegevens houd ik geheim en bewaar ik zorgvuldig en vergrendeld. Op deze registratie zijn de Privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Meer informatie hierover vind je op de website van de beroepsvereniging SBLP

Loading...